SPARQLab slouží k procvičování dotazovacího jazyka SPARQL.

Cílem jeho úloh je zformulovat SPARQL dotaz tak, aby vyhověl textovému zadání. Pro každou úlohu je nabídnuto vzorové řešení. Aplikace využívá propojená data o důchodových statistikách z České správy sociálního zabezpečení. Úlohy jsou zaměřené na průzkum dat, například pro zjištění dimenzí použitých v datech, ale také na jejich věcnou analýzu, například pro nalezení oblastí s nejvyšším poměrným rozdílem důchodů mezi muži a ženami.

Zdrojový kód aplikace je volně dostupný v tomto repozitáři. Pokud se setkáte s chybou, můžete jí nahlásit do issue trackeru.

Cvičení používají tyto prvky jazyka SPARQL: Alternativní cesta, Cesta, Proměnná cesta, Reverzní cesta, Sekvence cest, Vnořená cesta, Vnořený dotaz, !=, !, &&, *, /, <, =, >, ASK, AVG, BIND, CONSTRUCT, COUNT, DESCRIBE, DESC, DISTINCT, FILTER, FROM NAMED, FROM, GRAPH, GROUP BY, HAVING, LIMIT, MAX, MIN, NOT EXISTS, OPTIONAL, ORDER BY, REDUCED, SELECT, UNION, VALUES, coalesce, concat, datatype, iri, isLiteral, langMatches, lang, regex, replace, round, sameTerm, str, strdt, strlen, substr, year a ||.

Autoři

Vývoj této aplikace byl podpořen z interního rozvojového projektu Vysoké školy ekonomické č. 6/2016.