Kolik různých tříd je instanciováno (pomocí REDUCED)?

Spočtěte různé třídy, jejichž instance jsou v datech o statistikách důchodů a důchodců (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>) s použitím modifikátoru REDUCED.

Povinné konstrukty: REDUCED

Zakázané konstrukty: DISTINCT a GROUP BY

Podobná cvičení: Predikáty odvozené z qb:componentProperty, Počet okresů, Počet trojic, Datová struktura datasetu statistik důchodů a důchodců, Atributy ve statistikách důchodů a důchodců, Koncepty starobního důchodu a Spočtěte trojice ve slovníku statistik důchodů a důchodců s využitím klauzule GRAPH

Načítám…