Kolik různých tříd je instanciováno (bez DISTINCT)?

Spočtěte různé třídy, jejichž instance jsou v datech o statistikách důchodů a důchodců (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>) bez použití modifikátoru DISTINCT.

Zakázané konstrukty: DISTINCT

Načítám…