Komponenty datasetu statistik důchodů a důchodců s třídami

Vyberte komponenty datasetu statistik důchodů a důchodců (dataset a pojmenovaný graf https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech) spolu s volitelně uvedenými třídami predikátů, na něž komponenty odkazují přes predikát odvozený z qb:componentProperty pomocí rdfs:subPropertyOf v Data Cube Vocabulary (pojmenovaný graf http://purl.org/linked-data/cube).

Loading…