Dimenze statistik důchodů a důchodců

Vyberte dimenze (instance qb:DimensionProperty) ze struktury datasetu statistik důchodů a důchodců (dataset a pojmenovaný graf https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech). Dimenze se nebudou ve výsledcích opakovat.

Loading…