Cesty mezi instancemi tříd

Vyberte predikáty spojující instance tříd ve statistikách důchodů a důchodců (pojmenovaný graf https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech). Pro každou kombinaci tříd a predikátu uveďte počet spojení a výsledky podle tohoto počtu seřaďte sestupně.

Loading…