Predikáty pozorování ve statistikách důchodů a důchodců

Vyberte predikáty pozorování (tj. instancí qb:Observation) ve statistikách důchodů a důchodců (pojmenovaný graf https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech). Výsledky budou obsahovat každý predikát pouze jednou.

Loading…