Spočtěte trojice ve slovníku statistik důchodů a důchodců s využitím klauzule FROM

Spočtěte trojice ve slovníku statistik důchodů a důchodců (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/rocenka/vocabulary>). Použijte při tom klauzuli FROM.

Povinné konstrukty: FROM

Zakázané konstrukty: FROM NAMED a GRAPH

Podobná cvičení: Počet trojic

Načítám…