Slovníky

Vyberte slovníky použité v datech statistik důchodů a důchodců (pojmenovaný graf https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech). Jako slovník berte jmenný prostor termínu instanciované třídy nebo použitého predikátu. Za jmenný prostor považujte část IRI termínů po poslední lomítko (/) nebo hash (#). Pro každý slovník vraťte počet rozdílných termínů a výsledky seřaďte sestupně dle tohoto počtu.

Loading…