Existují regiony s průměrně staršími důchodkyněmi než důchodci?

Zjistěte, zdali existují regiony, v nichž byl někdy průměrný věk důchodkyň vyšší než průměrný věk důchodců. Berte v potaz důchodce pobírající druh důchodu ekvivalentní s pension-kind:PK_old_age_total_without_SR. Průměrný věk důchodců se nachází v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>. Číselníky jsou v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>.

Related exercises: Překrývají se IRI datasetů a pojmenovaných grafů?, Překrývají se koncepty a konceptuální schémata?, Jsou v úložišti data? and Jsou v úložišti pojmenované grafy?

Loading…