Průměrný věk dle stupně invalidity a roku

Najděte průměrný věk invalidních důchodců pro 3 stupně invalidity dle roku. 1. stupeň invalidity je označen druhy důchodu shodnými s pension-kind:PK_IP, 2. stupeň značí pension-kind:PK_ID a 3. stupeň označuje pension-kind:PK_IT. Vazby na druhy důchodů naleznete v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>. Průměrný věk najděte pro Českou republiku (referenční oblast <https://data.cssz.cz/resource/ruian/staty/1>) bez ohledu na pohlaví (tj. sdmx-code:sex-T). Výsledky seřaďte sestupně dle referenčního období. Data o průměrném stáří jsou k nalezení v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>.

Loading…