Četnost výskytů instanciovaných tříd

Spočítejte četnost výskytů tříd, které mají v datech alespoň jednu instanci. Pro každou třídu uveďte počet jejích instancí a výsledky seřaďte sestupně dle počtu.

Loading…