Četnost výskytů tříd instanciovaných v číselnících

Spočítejte četnost výskytů tříd, které mají v číselnících alespoň jednu instanci (pojmenovaný graf https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky). Pro každou třídu uveďte počet jejích instancí a výsledky seřaďte sestupně dle počtu.

Loading…