Četnost výskytů tříd instanciovaných ve statistikách důchodů a důchodců

Spočítejte četnost výskytů tříd, které mají ve statistikách důchodů a důchodců alespoň jednu instanci (pojmenovaný graf https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech). Pro každou třídu uveďte počet jejích instancí a výsledky seřaďte sestupně dle počtu.

Loading…