Překrývají se kolekce s koncepty a konceptuálními schématy?

Zjistěte, zdali se v číselnících (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>) překrývají instance skos:Collection s instancemi skos:Concept nebo skos:ConceptScheme. Jde o integritní omezení S37 slovníku SKOS.

Loading…