Jsou počty trojic ve slovníku statistik důchodů a důchodců shodné při použití klauzulí FROM, FROM NAMED a GRAPH?

Spočtěte trojice ve slovníku statistik důchodů a důchodců (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/rocenka/vocabulary>) třemi způsoby s využitím klauzulí FROM, FROM NAMED a GRAPH a ověřte, že se součty rovnají. Ověření proveďte v rámci jednoho dotazu, tj. nikoli tak, že manuálně porovnáte výsledky tří samostatně spuštěných dotazů.

Required constructs: FROM, FROM NAMED and GRAPH

Loading…