Predikáty odvozené z qb:componentProperty

Vyberte predikáty z Data Cube Vocabulary (pojmenovaný graf http://purl.org/linked-data/cube), které jsou odvozené z qb:componentProperty pomocí rdfs:subPropertyOf.

Loading…