Koncepty ve více slovnících

Najděte koncepty číselníků (instance skos:Concept) v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>, které jsou zahrnuty do více než jednoho slovníku pomocí vlastnosti skos:inScheme. Výstupem bude RDF graf, který bude obsahovat trojice spojující koncepty a slovníky pomocí skos:inScheme.

Loading…