Počet datasetů

Spočtěte instance qb:DataSet ve statistikách důchodů a důchodců (pojmenovaný graf https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech).

Loading…