Kolik různých tříd je instanciováno (pomocí REDUCED)?

Spočtěte, kolik různých tříd má instance v datech o statistikách důchodů a důchodců (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>) s použitím modifikátoru REDUCED.

Required constructs: REDUCED

Prohibited constructs: DISTINCT and GROUP BY

Related exercises: Predikáty odvozené z qb:componentProperty, Počet okresů, Počet trojic, Datová struktura datasetu statistik důchodů a důchodců, Atributy ve statistikách důchodů a důchodců, Koncepty starobního důchodu and Spočtěte trojice ve slovníku statistik důchodů a důchodců s využitím klauzule GRAPH

Loading…