Kolik různých tříd je instanciováno (bez DISTINCT)?

Spočtěte, kolik různých tříd má instance v datech o statistikách důchodů a důchodců (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>) bez použití modifikátoru DISTINCT.

Prohibited constructs: DISTINCT

Loading…