Počet okresů

Spočítejte, kolik okresů (instancí třídy ruian:Okres) existuje v číselnících (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>).

Loading…