Počet druhů důchodů

Spočtěte, kolik druhů důchodů se nachází v číselníku druhů důchodů z roku 2008 (<http://data.cssz.cz/ontology/pension-kinds/PensionKindScheme_2008>). Číselník najdete v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>).

Loading…