Počet trojic

Spočtěte trojice ve výchozím grafu.

Loading…