Jsou v číselnících cyklické hierarchické vztahy?

Zjistěte, zdali jsou v číselnících (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>) cykly v transitivních hierarchických vztazích vyjádřených predikáty skos:broaderTransitive nebo skos:narrowerTransitive.

Loading…