Datová struktura datasetu statistik důchodů a důchodců

Najděte datovou strukturu datasetu statistik důchodů a důchodců (<https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>) připojenou pomocí predikátu qb:structure. Data o statistikách důchodů a důchodců naleznete v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>.

Loading…