Překrývají se IRI datasetů a pojmenovaných grafů?

Zjistěte, zdali se IRI některých datasetů (instancí qb:DataSet) překrývají s IRI pojmenovaných grafů, v nichž se tyto instance nacházejí.

Loading…