Datasety statistik důchodů a důchodců

Vyberte datasety (instance qb:DataSet) statistik důchodů a důchodců (pojmenovaný graf https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech). Výsledné datasety uveďte bez opakování.

Loading…