Překrývají se koncepty a konceptuální schémata?

Zjistěte, zdali se v číselnících (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>) překrývají instance skos:Concept a skos:ConceptScheme. Jde o integritní omezení S9 slovníku SKOS.

Loading…