Mají datové struktury popsané DCV normalizovanou podobu?

Zjistěte, zdali data o statistikách důchodů a důchodců (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>) jsou datové struktury (DSD) v normalizované podobě.

Loading…