Jsou v číselnících prázdné štítky?

Zjistěte, zdali jsou v číselnících (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>) prázdné štítky; tj. objekty predikátů skos:prefLabel, skos:altLabel nebo skos:hiddenLabel.

Loading…