Největší rozdíl v průměrné výši starobního důchodu mužů a žen

Najděte největší rozdíl v průměrné výši starobního důchodu mužů a žen. Rozdíl počítejte jako relativní podílem mezi průměrnou výší důchodu žen a průměrnou výší důchodu mužů. Jako druhy důchodu berte v potaz ekvivalenty pension-kind:PK_old_age_total_without_SR. Pro největší rozdíl získejte název jeho referenční oblasti a rok. Data statistik důchodů a důchodců naleznete v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>. Data číselníků jsou v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>.

Related exercises: Predikáty odvozené z qb:componentProperty, Datová struktura datasetu statistik důchodů a důchodců, Atributy ve statistikách důchodů a důchodců, Koncepty starobního důchodu, Jedna čtveřice and Jedna trojice

Loading…