Největší meziroční nárůst počtu sirotků

Najděte největší meziroční nárůst sirotků. Jako sirotky berte příjemce druhů důchodů ekvivalentních s pension-kind:PK_D. Uvažujte pouze počty pro všechna pohlaví (<https://data.cssz.cz/ontology/sdmx/code/sex-T>). Data pro období, za něž jsou počty sirotků uváděny, najdete v číselníku <https://data.cssz.cz/ontology/dates/DatesScheme>. Meziroční nárůst vypočtěte v procentech jako rozdíl počtů sirotků ve dvou následných letech vydělený počtem sirotků v počátečním roce. Pro nalezenou referenční oblast uveďte název (skos:prefLabel). Pro počáteční a konečný rok uveďte jejich koncová data (skos:notation). Počty sirotků se nacházejí v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>. Číselníky jsou v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>.

Loading…