Největší meziroční nárůst průměrné výše starobních důchodů

Najděte kde a kdy došlo k největšímu meziročnímu nárůstu průměrné výše starobních důchodů. Jako starobní důchody berte druhy důchodů ekvivalentní s pension-kind:PK_old_age_total_without_SR. Uvažujte pouze počty pro všechna pohlaví (<https://data.cssz.cz/ontology/sdmx/code/sex-T>). Data pro období, za něž jsou výše důchodů uváděny, najdete v číselníku <https://data.cssz.cz/ontology/dates/DatesScheme>. Meziroční nárůst vypočtěte v procentech jako rozdíl průměrné výše důchodů ve dvou následných letech vydělený průměrnou výší důchodu v počátečním roce. Pro nalezenou referenční oblast uveďte název (skos:prefLabel). Pro počáteční a konečný rok uveďte jejich koncová data (skos:notation). Průměrné výše důchodů se nacházejí v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>. Číselníky jsou v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>.

Related exercises: Predikáty odvozené z qb:componentProperty, Datová struktura datasetu statistik důchodů a důchodců, Atributy ve statistikách důchodů a důchodců, Koncepty starobního důchodu, Jedna čtveřice, Jedna trojice, Průměrný věk dle stupně invalidity a roku and Největší meziroční nárůst počtu sirotků

Loading…