Největší nárůst důchodů za 5 let

Najděte oblasti, druhy důchodů a pohlaví, pro něž došlo mezi lety 2009 (day:2009-12-31) a 2014 (day:2014-12-31) k největšímu poměrnému nárůstu průměrné výše důchodu. Zvažujte pouze ženské (sdmx-code:sex-F) a mužské (sdmx-code:sex-M) pohlaví. Míru růstu průměrné výše důchodu spočítejte jako poměr mezi rozdílem konečné a původní průměrné výše důchodu vydělený původní výší průměrné výše důchodu. Ve výsledcích uveďte název oblasti (skos:prefLabel), český název druhu důchodu (skos:prefLabel), pohlaví a míru růstu průměrné výše důchodu. Výše důchodů se nachází v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>. Číselníky jsou v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>.

Related exercises: Jedna trojice

Loading…