Největší rozdíl v průměrné výši starobního důchodu mezi různými oblastmi

Najděte největší rozdíl v průměrné výši starobního důchodu mezi různými oblastmi. Berte v potaz starobní důchody, které jsou označeny jako ekvivalentní (skos:exactMatch) druhu pension-kind:PK_old_age_total_without_SR. Data o průměrné výši důchodů naleznete v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>. Data o číselnících druhů důchodů jsou v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>.

Related exercises: Predikáty odvozené z qb:componentProperty, Datová struktura datasetu statistik důchodů a důchodců, Atributy ve statistikách důchodů a důchodců, Koncepty starobního důchodu, Jedna čtveřice and Jedna trojice

Loading…