Hierarchické číselníky

Najděte číselníky, které obsahují hierarchické vazby. Hierarchické vazby jsou reprezentovány predikáty skos:broader, skos:broaderTransitive, skos:narrower nebo skos:narrowerTransitive. Číselníky naleznete v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>.

Loading…