Nejvyšší důchod

Vyberte nejvyšší průměrný důchod v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>. Průměrný důchod je uváděn jako hodnota míry cssz-measure:prumerna-vyse-duchodu-v-kc. Pro pozorování odkazující na nejvyšší průměrný důchod vyberte RDF se všemi trojicemi, v nichž je pozorování subjektem.

Related exercises: Jedna trojice

Loading…