Je pokrytí štítků dle jazyků v číselnících neúplné?

Zjistěte, zdali v číselnících (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>) je neúplné pokrytí štítků dle jazyků. Pokud je v určitém číselníku koncept se štítkem v určitém jazyce a existuje koncept téhož číselníku, který štítek v tomto jazyce postrádá, pak hovoříme o neúplném pokrytí dle jazyků. Jako štítky berte objekty predikátů skos:prefLabel, skos:altLabel a skos:hiddenLabel.

Loading…