Obsahuje dataset statistik důchodů a důchodců více měr?

Zjistěte, zdali dataset statistik důchodů a důchodců (https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech) uvádí pro svá pozorování více druhů měr. Míry jsou ve struktuře datasetu uvedeny buď jako objekty qb:measure nebo qb:componentProperty, pokud instanciují qb:MeasureProperty. Data o statistikách důchodů a důchodců naleznete v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>.

Loading…