Jsou v číselnících štítky bez určení jazyka?

Zjistěte, zdali se v číselnících (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>) vyskytují štítky s chybějícím tagem jazyka. Jako štítky berte objekty predikátů skos:prefLabel, skos:altLabel a skos:hiddenLabel.

Loading…