Medián důchodu dle krajů

Vypočtěte medián důchodů dle krajů (instance ruian:Vusc) v roce 2015 (referenční období day:2015-12-31). Jako druh důchodu použijte shodné koncepty s pension-kind:PK_old_age_total_without_SR z pojmenovaného grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>. Vyberte průměrnou výši důchodů pro všechna pohlaví (sdmx-code:sex-T). Výše starobních důchodů se nacházejí v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>.

Loading…