Nejčastěji instanciovaná třída ve statistikách důchodů a důchodců

Vyberte třídu s nejvyšším počtem instancí ve statistikách důchodů a důchodců (pojmenovaný graf https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech). V případě, že by tříd s nejvyšším počtem instancí bylo více, postačí vybrat jednu z nich.

Loading…