Cesty mezi instancemi tříd

Jaké kombinace tříd představujících subjekt a objekt tvrzení a predikátů spojujících instance těchto tříd se vyskytují ve statistikách důchodů a důchodců (pojmenovaný graf https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech)? Pro každou kombinaci tříd a predikátu uveďte také počet tvrzení a výsledky podle tohoto počtu seřaďte sestupně.

Loading…