Koncepty starobního důchodu

Najděte koncepty starobního důchodu, které odkazují na koncept pension-kind:PK_old_age_total_without_SR pomocí skos:exactMatch. Koncepty starobního důchodu jsou v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>.

Loading…