Chybí v číselnících koncepty představujcí vrchol hierarchie?

Zjistěte, zdali některé číselníky (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>) postrádají koncepty představující vrchol hierarchie. Ty jsou buď odkázány z číselníku (instance skos:ConceptScheme) pomocí predikátu skos:hasTopConcept nebo naopak vrcholové koncepty odkazují na číselník pomocí inverzního predikátu skos:topConceptOf.

Loading…