Jsou v číselnících osamocené koncepty?

Zjistěte, zdali číselníky (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>) obsahují osamocené koncepty. Osamocené koncepty jsou instance skos:Concept, které nejsou spojeny žádným sémantickým vztahem pomocí predikátů skos:broader, skos:narrower, skos:related, skos:broaderTransitive, skos:narrowerTransitive, skos:topConceptOf nebo skos:hasTopConcept.

Loading…