Počet sirotků v čase

Zjistěte, jak se měnil počet sirotků v čase. Pro každý rok uveďte počet sirotků pobírajících důchod ekvivalentní (skos:exactMatch) druhu důchodu pension-kind:PK_D pro všechna pohlaví (<https://data.cssz.cz/ontology/sdmx/code/sex-T>) a celou Českou republiku (<https://data.cssz.cz/resource/ruian/staty/1>). Výsledky uveďte bez opakování a seřaďte vzestupně dle roku. Data o počtech sirotků naleznete v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>. Data číselníků jsou v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>.

Related exercises: Instanciované třídy and Predikáty

Loading…