Překrývají se v číselnících asociativní a hierarchické vztahy?

Zjistěte, zdali se v číselnících (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>) překrývají asociativní (skos:related) a hierarchické (skos:broaderTransitive a skos:narrowerTransitive) vztahy. Pokud jsou koncepty propojeny asociativní vazbou, pak nemohou být propojeny hierarchickou vazbou, a to ani tranzitivně. Jde o integritní omezení S27 slovníku SKOS.

Loading…