Mají koncepty číselníků překrývající se štítky?

Zjistěte, zdali číselníky (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>) obsahují koncepty s překrývajícími se štítky. Tyto koncepty mají stejnou hodnotu pro kterýkoli pár predikátů skos:prefLabel, skos:altLabel nebo skos:hiddenLabel. Jde o integritní omezení S13 slovníku SKOS.

Loading…